- dit og mit Solrød

Lene Stevnhoved

TRIVSEL OG LÆRING SAMT BÆREDYGTIGHED

Mit hjerte banker for børns trivsel og læring, lokalområdet og et bæredygtigt miljø.

Mine mærkesager er et fortsat højt fagligt niveau i vores folkeskoler med gensidig tillid og respekt mellem skole og hjem. Ansvar for miljøet med gode og vedligeholdte fysiske rammer. Jeg ønsker et Solrød med plads og opbakning til det frie initiativ, både hvad angår fritidsaktiviteter samt erhvervsliv. Min tilgang er dialog, respekt, ordentlighed og ansvarlighed.

Jeg brænder for at give vores børn og unge et godt afsæt for livet. Trivsel og læring ligger mig dybt på sinde, det gælder for institutions- og skolelivet men også for et indholdsrigt fritidsliv. Vi påvirkes af de fysiske omgivelser, hvorfor betydningen af velholdte bygninger og arealer ikke må undervurderes.

For mig er det vigtigt, at Solrød udvikles og følger med tidens ændrede behov, men udviklingen skal ske med respekt for miljøet og det enkelte individ.

Jeg ønsker et Solrød med plads og opbakning til det frie initiativ, både hvad angår fritidsaktiviteter og erhvervsliv. Min tilgang er dialog, respekt, ordentlighed og ansvarlighed. Hertil hører en fair og respektfuld tilgang til det enkelte individ med omsorg og behandling efter behov.

For mig er det vigtigt, at Solrød udvikles og følger tidens ændrede behov, men udviklingen skal ske med respekt for lokalområdet og et bæredygtigt miljø.

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg gerne vil bidrage til fællesskabet og være med til at præge udviklingen i Solrød. Samlet har jeg, som tidligere ansat på Solrød Rådhus og nu i Regionen, 11 års erfaring ”inden for systemet”, hvorfor jeg kender til præmisserne for arbejdet i byrådet.

Faktaboks

– 49 år
– Gift med Kim, sammen har vi 2 drenge på 17 år og 14 år
– Bor på Rismarken, Solrød Strand
– Civilingeniør
– Projektchef på det nye universitetshospital i Køge
– Politisk Erfaring: Et ubeskrevet blad på den politiske arena – medlem af Venstre Solrød fra 2017

Mærkesager:
– Trivsel og læring samt bæredygtighed

– 28 57 66 95
lene@venstresolrod.dk

 “Mit hjerte banker for børns trivsel og læring, lokalområdet og et bæredygtigt miljø”


Læs mere om Venstres politik:

- Dit og mit Solrød - Økonomi - Det bedste liv - Idræt og fritid - Landsby, natur og by